Jedálny lístok


Oznam


Spoločné priestory pre stravovanie

Stravovanie pre obyvateľov zariadenia je zabezpečené v jedálňach, ktoré sa nachádzajú v každom bloku zariadenia.