Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Jedálny lístok


Oznam


Spoločné priestory pre stravovanie

Stravovanie pre obyvateľov zariadenia je zabezpečené v jedálňach, ktoré sa nachádzajú v každom bloku zariadenia.

Jedáleň - Blok A

Jedáleň - Blok B

Jedáleň - Blok C