Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zriaďovacia listina:


 

Predmet

Dátum podpisu

Účinnosť od

Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

18.07.2013

01.09.2013

Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

19.12.2014

01.01.2015

Dodatok č.2 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

23.07.2018

01.08.2018

Dodatok č.3 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

14.02.2019

01.04.2019

Dodatok č.4 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

24.05.2022

01.06.2022