Údaje o kapacite zariadenia sú uvádzané v zmysle údajov z Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Aktuálne informácie o stave dostupnosti miest v ZSS nájdete tu https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/stav-dostupnosti-zss

Sociálna služba Kapacita
Zariadenie pre seniorov 27
Domov sociálnych služieb 20
Špecializované zariadenie 142
Rehabilitačné stredisko 1
SPOLU 190