Príjem TV

Podmienky príjmu televíznych staníc v zariadení „VEK NÁDEJE“, Zariadenie, sociálnych služieb Nové Zámky

Zariadenie „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky zabezpečuje v spoločných anténnych rozvodoch pre prijímateľov sociálnych služieb príjem televíznych staníc. Zariadenie „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky nie je poskytovateľom v zmysle retransmisie a preto je zabezpečenie televízneho signálu v spoločných rozvodoch bezplatné.

Ak chce prijímateľ sociálnych služieb počas pobytu v zariadení „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky sledovať televíziu a zvolí si primárny zdroj digitálneho signálu spoločné rozvody v zariadení – potrebuje si zabezpečiť vlastný televízny prijímač a zakúpiť si digitálny DVB-T set top box. V prípade televízneho prijímača so zabudovaným DVB-T nie je potrebné si zakúpiť DVB-T set top box. Za používanie vlastného televízneho prijímača sa platí úhrada v zmysle § 8 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2014 vo výške 1,00 EUR / mesačne. Pre používanie vlastného televízneho prijímača je potrebné uzatvoriť Zmluvu o výške platby za iné činnosti uzatvorenú medzi prijímateľom sociálnej služby a zariadením „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky.

Pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí nechcú používať vlastný televízny prijímač, je v spoločných priestoroch zaradenia (jedálne, vybrané spoločenské miestnosti) k dispozícii televízny prijímač so širokou programovou ponukou.

Špecifikácia televízneho prijímača: DVB-T MPEG-2/4,

Špecifikácia DVB-T set top boxu (v prípade, ak televízny prijímač nemá zabudované DVB-T): DVB-T MPEG-4, AV prepoj alebo HDMI prepoj

Programový raster (spoločné anténne rozvody):