Prístroj je CRP prístroj Finecare FS112

Defibrilátor Lifepack cr plus


INVACARE PERFECTO

Naše prístrojové vybavenie sme prostredníctvom sponzorského daru v uplynulom období rozšírili o 2 kyslíkové koncentrátory Invacare Perfecto 2 series.

Invacare Perfecto 2 series patrí medzi úsporné koncentrátory kyslíku s výstupom až 5 litrov za minútu. Prístroj dodáva kyslík v stabilnej koncentrácii 95%.

EDAN se 1200 express

V našom zariadení, vieme v prípade náhlej potreby využiťEKG prístroj EDAN se 1200 express