035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

DOTAZNÍK

Vážení rodinní príbuzní a známi našich obyvateľov, záleží na tom, aby sa naši obyvatelia u nás cítili čo najlepšie, aby sme im dokázali poskytnúť kvalitné sociálne služby preto nás veľmi zaujíma Váš názor na poskytovanie sociálnych služieb pre Vášho príbuzného/známeho v našom zariadení.

Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie on-line dotazníka, ktorý je úplne anonymný. Údaje, ktoré nám v ňom poskytnete, budú slúžiť na skvalitnenie sociálnych služieb v našom zariadení.
Za Váš čas, ochotu a úprimnosť Vám vopred ďakujeme.

Oznamy "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Sociálne služby predstavujú rôzne činnosti, ktoré sú určené na pomoc ľuďom

Fotogaléria zariadenia pre seniorov, domov sociálnych služieb "VEK NÁDEJE"