„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky poskytuje sociálne služby v 3 budovách situovaných:

Blok „A“ Šoltésovej 2, Nové Zámky – 1 až 4 nadzemné podlažie

Blok „B“ Šoltésovej 3, Nové Zámky – 1 až 4 nadzemné podlažie

Blok „C“ Tatranská 27, Nové Zámky – prízemie a 1 nadzemné podlažie

Ubytovanie ako súčasť sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách je poskytovaná:

V „A“ a „B“ blokoch nasledovne:

  • v jedno lôžkovej ubytovacej miestnosti so samostatných hygienickým zariadením
  • v jedno lôžkovej ubytovacej miestnosti so samostatným hygienickým zariadením a kuchynkou
  • v jedno lôžkovej ubytovacej miestnosti so samostatným hygienickým zariadením, kuchynkou a spálňou navyše
  • v dvoj lôžkovej ubytovacej miestnosti so spoločným hygienickým zariadením
  • v jednolôžkovej ubytovacej bunke alebo v dvojlôžkovej ubytovacej bunke so spoločným hygienickým zariadením

V „C“ bloku nasledovne:

  • jedno lôžková ubytovacia miestnosť
  • dvojlôžková ubytovacia miestnosť

Hygienické zariadenia sú pre určitý počet ubytovacích miestností spoločné.

Vstup do budovy jednotlivých blkov je zabezpečený cez označený hlavný vchod, kde je umiestnená recepcia. Vstup do bytov na jednotlivé poschodia je možný cez 3 výťahy umiestnené v bloku „A“ a „B“ alebo dve schodiská a cez 2 výťahy a schodisko umiestnené v bloku „C“.