Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

V zariadení „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky pôsobí od septembra 2016 Výbor obyvateľov v zložení:

Zástupca PSS za Blok „A“

pani Marta Birčáková
 

Zástupca PSS za Blok „B“

pani Ema Kaplanová
 

Zástupca PSS za Blok „B“

pani Emília Krúteková
 

Výbor obyvateľov sa schádza pravidelne, minimálne jedenkrát za mesiac.