Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky je rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. 

Zariadenie je situované v obytnej časti sídliskovej zóny mesta Nové Zámky v troch samostatných budovách:

Miesto poskytovania sociálnych služieb:
Blok "A" - Šoltésovej č. 2, Nové Zámky
(Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb)

Blok "B" - Šoltésovej č. 3, Nové Zámky
(Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb)

Blok "C" - Tatranská č. 27, Nové Zámky
(Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb)

 

Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickým osobám na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.