Podpis zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi našim zariadením Slovenským červeným krížom - územný spolok Nové Zámky

V uplynulých dňoch podpísali pani riaditeľka Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky Mgr. Radka Igrényiová a pán riaditeľ ZSS "VEK ZSS ,,VEK Nádeje", Nové Zámky Ing. Peter Mészáros zmluvu o vzájomnej spolupráci pri:

  • vzájomné porozumenie medzi generáciami prostredníctvom stretnutí s dobrovoľníkmi 
  • získanie vedomostí a rád od seniorov 
  • preklenúť medzigeneračnú bariéru vybudovať medzigeneračné priateľstvá prostredníctvom pravidelných stretnutí v zariadeniach sociálnych služieb 
  • vytvoriť príjemnú atmosféru a upevniť vzťahy medzi generáciami