Zasadnutie Sociálnej komisie zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

Zasadnutie Sociálnej komisie zastupitelstva Ntrianskeho samosprávneho kraja sa konalo 23.januára 2024 v našom zariadení. Ďakujeme za príležitosť pani predsedníčke Anne Laurinec Šmehilovej za možnosť odprezentovať naše zariadenie, výzvy a problémy ktoré vnímame ako najpálčivejšie. Ďakujeme rovnako pani poslankyniam a pánom poslancom NSK za aktívny prístup a záujem o dianie v zariadeniach sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja. Obrovskou oporou je aj celý odbor sociálnych vecí NSK.