Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

   
 

Celkový počet zamestnancov: 137 (131 + 6)
Dátum účinnosti: 1.3.2020