Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

   
 

Účinnosť organizačnej štruktúry: 01.03.2023

Počet kmeňových pracovných miest: 143
Podporené pracovné miesta z ÚPSVaR (CHD): 5

Organizačnú štruktúru schválil: Ing. Peter Mészáros, riaditeľ