Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

E-maily cez webmailové rozhranie

Pre prácu s Vašim emailom môžete využiť aj jeden z nami poskytovaných webových e-mail klientov. Pomocou týchto e-mail klientov sa môžete dostať k Vašim emailom bez akéhokoľvek nastavovania a priamo z Vášho webového prehliadača.  Všetko čo potrebujete sú správne prihlasovacie meno a heslo k Vašej schránke.