Na spravovanie e-mailových účtov na zariadeniach s operačným systémom iOS (iPhone, iPad, …) odporúčame e-mailového klienta Mail.

1. V nastaveniach zvoľte voľbu Účty a heslá

2. Následne zvoľte možnosť Pridať účet a ako typ zvoľte Iné

3. V sekcii Email zvolťe Iné > Pridať emailový účet

4. Zadajte svoje meno, e-mailovú adresu, heslo a popis účtu. Pokračujte voľbou Ďalej.

5. Vyberte typ konta: IMAP alebo POP3. Odporúčame vybrať IMAP.

Do nastaveni servera prichádzajucej pošty nastavte:

 • Host: imap.websupport.sk
 • Port: 993
 • Zabezpečenie: SSL
 • Autentifikácia: Heslo
 • Meno: Vaša celá emailová adresa
 • Heslo: Heslo k Vašej e-mailovej schránke

Do nastaveni servera odchádzajúcej pošty nastavte:

 • Host: smtp.websupport.sk
 • Port: 465
 • Zabezpečenie: SSL
 • Autentifikácia: Heslo
 • Meno: Vaša celá emailová adresa
 • Heslo: Heslo k Vašej e-mailovej schránke
 • Pokračujte voľbou Ďalej

6. Zvolťe čo chcete zo schránkou synchronizovať. Nastavenie dokončíte zvolením voľby Uložiť.