1. Vo svojom emailovom klientovi vyberte možnosť Nastavenia.

2. Zvoľte možnosť Pridať účet.

3. V ďalšom kroku vyplňte mailovú adresu, ktorú chcete do mailového klienta pridať a heslo k nej.

4. Ako typ účtu si zvoľte IMAP, alebo POP3.

5. Ako používateľské meno je potrebné vyplnit celú mailovú adresu. 

Nastavenia pre IMAP a POP3 sú nasledovné:

IMAP
Server: imap.websupport.sk
Pre nešifrované spojenie, bez SSL použite port 143.
Pre šifrované spojenie, s SSL použite port 993.

POP3
Server: pop3.websupport.sk
Pre nešifrované spojenie použite port 110.
Pre šifrované spojenie použite port 995.

6. Pre server odosielanej posty sú nastavenia nasledovné:

Prihlasovacie meno: je opäť celá mailová adresa.
Server SMTP: smtp.websupport.sk
Pre nešifrované spojenie, bez SSL použite port 25.
Pre šifrované spojenie, s SSL použite port 465.

7. Nastavenie e-mailového klienta ukončite kliknutím na tlačidlo Ďalej.