Nastavenie pošty v Outlooku 2016

1. Otvorte si mailového klienta outlook 2016 a kliknite hore vľavo na tlačidlo Súbor.

2. Kliknite na tlačidlo Nastavenie konta.
3. Na nasledujucej obrazovke kliknite na tlačidlo Nové.

4. Zvoľte možnosť Manuálne nastavenie alebo ďalšie typy serverov.

5. Zvoľte si vytvorenie konta POP alebo IMAP.

6. Vyplňte potrebné údaje:

Vaše meno – Meno, ktoré sa bude zobrazovať prijímateľom Vašich správ

Server pricházajúcej pošty:
IMAP
imap.websupport.sk

POP3
pop3.websupport.sk

Server odchádzajúcej pošty:

SMTP
smtp.websupport.sk

7. Upravte nastavenia v sekcii Ďalšie nastavenia – na karte server odosielanej pošte zaškrtnite položku „Server odosielanej pošty vyžaduje overenie“.

8. Upravte nastavenia portov na karte Spresnenie.

POP3
použite port 995.

IMAP
použite port 993.

SMTP
použite port 465.