Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Súhrnná správa

Súhrnná správa o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami vyššími alebo rovnými ako 5.000 eur s DPH v zmysle § 117 ods. 2 ZVO k 30.06.2018

Súhrnná správa o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami vyššími alebo rovnými ako 5.000 eur s DPH v zmysle § 117 ods. 2 ZVO k 31.12.2018