Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za II. štvrťrok 2020
Darčekové poukážky

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za II. štvrťrok 2020
Nákup a dodanie jednorázových rukavíc

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za III. štvrťrok 2020
Nákup a dodanie jednorázových rukavíc

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za IV. štvrťrok 2020
Nákup a dodanie jednorázových rukavíc

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za IV. štvrťrok 2020
Vyšetrovacie rukavice nitrilové

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za IV. štvrťrok 2020
Nákup a dodanie uzavretých germicídnych žiaričov

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za IV. štvrťrok 2020
Bezdotykový dezinfekčný stojan s automatickým dávkovačom na batérie

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za IV. štvrťrok 2020
Stravné lístky