Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Súhrnné správy 2020