Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zákazky s nízkou hodnotou 2022