Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za II. štvrťrok 2020
Dezinfekčné prípravky

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za II. štvrťrok 2020
Mlieko a mliečne výrobky

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za III. štvrťrok 2020
Chlieb a pekárenské výrobky

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za III. štvrťrok 2020
Chemikálie a zmesi s technológiou dávkovania

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV. štvrťrok 2020
Mäso a mäsové výrobky

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV. štvrťrok 2020
Jednorázový plastový riad na balenie stravy

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV. štvrťrok 2020
Nákup a dodanie respirátorov, štítov a overalov proti šíreniu koronavírusu

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV. štvrťrok 2020
Nákup a dodanie pracovného oblečenia

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV. štvrťrok 2020
Mrazené výrobky

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV. štvrťrok 2020
Chemikálie a zmesi s technológiou dávkovania

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV. štvrťrok 2020
Dezinfekčné prípravky

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV. štvrťrok 2020
Potraviny

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV. štvrťrok 2020
Čistiace potreby

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV. štvrťrok 2020
Výživové doplnky