Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za II. štvrťrok 2020
Poskytovanie konzultačných služieb a dohľad nad ochranou osobných údajov prostredníctvom funkcie zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za II. štvrťrok 2020
Predplatné týždenníku Naše novosti

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za II. štvrťrok 2020
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za II. štvrťrok 2020
Zabezpečovanie úloh pracovnej zdravotnej služby

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za IV. štvrťrok 2020
Servis rohoží

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za IV. štvrťrok 2020
Poradenstvo pri implementácii podmienok kvality

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za IV. štvrťrok 2020
Klampiarske práce - oprava strechy v bloku "A"

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za IV. štvrťrok 2020
Výroba, dodanie a montáž sklenených dverí

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za IV. štvrťrok 2020
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu z karantény na COVID-19

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za IV. štvrťrok 2020
Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za IV. štvrťrok 2020
Zabezpečenie činnosti v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci