Zverejňovanie zmlúv za rok 2022:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

03.01.2022

03.01.2022

04.01.2022

01/POT/2022

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

03.01.2022

03.01.2022

04.01.2022

02/POT/2022

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

04.01.2022

04.01.2022

05.01.2022

6/2022

Brantner Nové Zámky, s. r. o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

12.01.2022

20.01.2022

21.01.2022

20038394

SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

ZMLUVA o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet

17.01.2022

17.01.2022

18.01.2022

628/2022

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany

Zmluva o dielo

24.01.2022

24.01.2022

25.01.2022

01/LIC/2022

IRESOFT s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Licenčná zmluva IS Cygnus

24.01.2022

24.01.2022

25.01.2022

GDPR01

IRESOFT s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov

03.02.2022

03.02.2022

04.02.2022

FZOC22002

SOMI Consulting s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov

11.02.2022

11.02.2022

12.02.2022

01/PZS/2022

KARENIS s.r.o., Ružová 20, 949 01 Nitra

Zmluva o zabezpečovaní úloh pracovnej zdravotnej služby

21.02.2022

21.02.2022

22.02.2022

Z20221096_Z

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava.

Kúpna zmluva

23.02.2022

23.02.2022

24.02.2022

01/MAT/2022

ODEZA s.r.o., Viničná 2A, 940 01 Nové Zámky

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

28.02.2022

28.02.2022

01.03.2022

04/POT/2022

PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o., Štúrova 17, 941 01 Bánov

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

22.03.2022

22.03.2022

23.03.2022

01/MTZ/2022

TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

25.03.2022

25.03.2022

26.03.2022

02/MAT/2022

FIGOLOCK, s.r.o., Nová cesta 14, 941 10 Tvrdošovce

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

28.03.2022

28.03.2022

29.03.2022

22/17/010/2

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

Dohoda – aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do praxe

28.03.2022

30.03.2022

31.03.2022

22/17/060/67

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

30.03.2022

30.03.2022

31.03.2022

-

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., Palackého 1, 810 00 Bratislava

Zmluva o výkone odbornej praxe študentov VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety FZ a SP sv. Ladislava Nové Zámky

29.03.2022

31.03.2022

01.04.2022

03/MAT/2022

ELIM – ELEKTRO s.r.o., Gúgska ul. 47, 940 01 Nové Zámky

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

30.03.2022

30.03.2022

31.03.2022

1/2022

PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky

Rámcová dohoda na poskytnutie služby

30.03.2022

30.03.2022

31.03.2022

GDPR02

PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky

Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi

05.04.2022

05.04.2022

06.04.2022

01/PRAC/2022

TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

07.04.2022

07.04.2022

08.04.2022

01/KAN/2022

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

11.04.2022

11.04.2022

12.04.2022

01/ČIST/2022

ARC International, s.r.o., Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

Darovacia zmluva:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

11.02.2022

11.02.2022

12.02.2022

01/2022

AGROMAČAJ a. s., Kráľová pri Senci 455, 900 50 Kráľová pri Senci

DAROVACIA ZMLUVA

01.03.2022

01.03.2022

02.03.2022

02/2022

Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY, Železničná ul. 5070/8, 945 01 Komárno

DAROVACIA ZMLUVA

08.03.2022

08.03.2022

09.03.2022

02/2022

Branislav Oremus – Slovkvet, J. Jesenského 1577/31, 941 01 Bánov

DAROVACIA ZMLUVA

11.03.2022

11.03.2022

12.03.2022

03/2022

Ing. Peter Mészáros

DAROVACIA ZMLUVA

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

23.03.2022

23.03.2022

24.03.2022

1/2022

Bibiana Remiašová

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti