Zverejňovanie zmlúv za rok 2021:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

04.01.2021

04.01.2021

05.01.2021

628/2021

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany

Zmluva o dielo

04.01.2021

04.01.2021

05.01.2021

01/MTZ/2021

FIGOLOCK, s.r.o., Nová cesta 14, 941 10 Tvrdošovce

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

04.01.2021

04.01.2021

05.01.2021

01/VOD/2021

Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo

Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru

04.01.2021

04.01.2021

05.01.2021

1/2021

Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky

Dodatok č. 1/2021 k Zmluve o dielo č. 26/2019 o zabezpečení odvozu odpadu

18.01.2021

18.01.2021

19.01.2021

-

IRESOFT s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Licenčná zmluva IS Cygnus

18.01.2021

18.01.2021

19.01.2021

GDPR01

IRESOFT s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracovaní osobných údajov

24.02.2021

24.02.2021

25.02.2021

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Dodatok zo dňa 24.02.2021 k zmluve o OTP FOND konte uzatvorenej dňa 13.12.2004

05.03.2021

05.03.2021

06.03.2021

1/2021

PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky

Rámcová dohoda

05.03.2021

05.03.2021

06.03.2021

GDPR02

PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky

Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi

08.03.2021

09.03.2021

10.03.2021

03/MTZ/2021

STATUS S, s.r.o., Lipová 10927/21, 036 08 Martin – Priekopa

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

26.03.2021

26.03.2021

27.03.2021

Z20215581_Z

ARIAS, s.r.o. , Stred 50/31-16, 017 01 Považská Bystrica

Kúpna zmluva

26.03.2021

26.03.2021

27.03.2021

Z20215596_Z

Industry Serving s.r.o. , M.R.Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín

Rámcová dohoda

06.04.2021

06.04.2021

07.04.2021

01/OVZ/2021

Frutix s.r.o., Budovateľská 5933/4, 940 02 Nové Zámky

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

21.04.2021

21.04.2021

22.04.2021

04/MTZ/2021

ELIM – ELEKTRO s.r.o., Gúgska ul. 47, 940 01 Nové Zámky

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

29.04.2021

30.04.2021

01.05.2021

01/SL/2021

GASTRO – HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky

Rámcová dohoda na poskytnutie služby

27.05.2021

31.05.2021

01.06.2021

2021SA164

PROMYS soft, s.r.o., Námestie M.R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava

Licenčná zmluva

07.06.2021

07.06.2021

08.06.2021

03/POT/2021

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

22.06.2021

22.06.2021

23.06.2021

FZOC21016

SOMI Consulting s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov

24.06.2021

24.06.2021

25.06.2021

52 E,P/2006

ENERGO–SK, a.s., v likvidácii, Námestie Jána Pavla II. č. 4, 950 50 Nitra

Dohoda o ukončení Zmluvy o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 52 E,P/2006 zo dňa 20.07.2006

30.06.2021

30.06.2021

01.07.2021

02/SL/2021

DUOLIFT Nitra, s.r.o., Alexyho 14, 949 01 Nitra

Rámcová dohoda na poskytnutie služby

30.06.2021

30.06.2021

01.07.2021

03/SL/2021

KARENIS s.r.o., Ružová 20, 949 01 Nitra

Zmluva o zabezpečovaní úloh pracovnej zdravotnej služby

01.07.2021

02.07.2021

03.07.2021

1763/2021/OMaI

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a/alebo plynu č. 1763/2021/OMaI

02.07.2021

02.07.2021

03.07.2021

2/2020

„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo

Dohoda o ukončení dočasného pridelenia zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi

30.07.2021

30.07.2021

31.07.2021

04/POT/2021

Pekáreň Juraj Oremus spol. s r. o., Štúrova 17, 941 01 Bánov

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

31.08.2021

31.08.2021

01.09.2021

117-VŽP/2021

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

ZMLUVA o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3 – článok 10 písm. p) kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenia (ES) č. 1069/2009

06.09.2021

06.09.2021

07.09.2021

-

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra

Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci

06.09.2021

06.09.2021

07.09.2021

-

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri zabezpečení odbornej praxe študentov

14.9.2021

14.9.2021

-

025/2021/V

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEťOVÝCH ODVETVÍ, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

Rozhodnutie

23.09.2021

23.09.2021

24.09.2021

-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ul. 30, 940 30 Nové Zámky

Dohoda o poskytnutí odborných služieb a o cene za poskytnuté služby

29.09.2021

29.09.2021

30.09.2021

-

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Výpoveď zo zmluvy o OTP FOND konte uzatvorenej dňa 13.12.2004

01.10.2021

01.10.2021

02.10.2021

01/HYG/2021

ARC International, s.r.o., Výpalisko 65, 940 01 Nové Zámky

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

05.10.2021

05.10.2021

06.10.2021

810432

Elis Textile Care SK s.r.o., Ľudovíta Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín

Servisná zmluva – rohože

08.12.2021

22.12.2021

23.12.2021

2022SA164

PROMYS soft, s.r.o., Námestie M.R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava

Licenčná zmluva

30.12.2021

31.12.2021

01.01.2022

J3OS5/DPD/2006

Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky

Príloha č.1 k zmluve (oddiel 1 – blok „A“ a blok „B“)

30.12.2021

31.12.2021

01.01.2022

J3OS5/DPD/2006

Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky

Príloha č.1 k zmluve (oddiel 2 – blok „C“)

31.12.2021

31.12.2021

01.01.2022

1/2022

IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové Zámky

Zmluva o zabezpečení ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany a na poskytovanie služieb pre zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby

31.12.2021

31.12.2021

01.01.2022

1/2022

IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové Zámky

Zmluva na poskytnutie služby v oblasti Civilnej ochrany obyvateľstva

31.12.2021

31.12.2021

01.01.2022

GDPR3

IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové Zámky

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

31.12.2021

31.12.2021

01.01.2022

GDPR04

IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové Zámky

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

Darovacia zmluva:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

07.01.2021

07.01.2021

08.01.2021

1/2021

Privatbanka a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

DAROVACIA ZMLUVA

18.03.2021

18.03.2021

19.03.2021

2/2021

Mária Jankovská

DAROVACIA ZMLUVA

19.03.2021

19.03.2021

20.03.2021

3/2021

Helena Szugyiczká

DAROVACIA ZMLUVA

24.03.2021

24.03.2021

25.03.2021

4/2021

Božena Laurová

DAROVACIA ZMLUVA

08.04.2021

08.04.2021

09.04.2021

5/2021

Stela Kytková

DAROVACIA ZMLUVA

12.04.2021

12.04.2021

13.04.2021

6/2021

Silvia Užáková

DAROVACIA ZMLUVA

12.04.2021

12.04.2021

13.04.2021

7/2021

Alžbeta Kováčová

DAROVACIA ZMLUVA

12.04.2021

12.04.2021

13.04.2021

8/2021

Karin Dudová

DAROVACIA ZMLUVA

16.04.2021

16.04.2021

17.04.2021

9/2021

Jarmila Kliská

DAROVACIA ZMLUVA

19.04.2021

19.04.2021

20.04.2021

10/2021

Gabriel Kukan

DAROVACIA ZMLUVA

19.04.2021

19.04.2021

20.04.2021

11/2021

Miriam Szabóová Vanyová

DAROVACIA ZMLUVA

19.04.2021

19.04.2021

20.04.2021

12/2021

Ing. Etela Melegová

DAROVACIA ZMLUVA

19.04.2021

19.04.2021

20.04.2021

13/2021

Jolana Kruteková

DAROVACIA ZMLUVA

19.04.2021

19.04.2021

20.04.2021

14/2021

Alojz Sádovský

DAROVACIA ZMLUVA

20.04.2021

20.04.2021

21.04.2021

15/2021

Tomáš Straňovský

DAROVACIA ZMLUVA

20.04.2021

20.04.2021

21.04.2021

16/2021

Marián Zachar

DAROVACIA ZMLUVA

20.04.2021

20.04.2021

21.04.2021

17/2021

Ing. Lukáš Štefánik

DAROVACIA ZMLUVA

22.04.2021

22.04.2021

23.04.2021

18/2021

Mgr. Csilla Cseriová

DAROVACIA ZMLUVA

22.04.2021

22.04.2021

23.04.2021

19/2021

Mária Krajčovičová

DAROVACIA ZMLUVA

22.04.2021

22.04.2021

23.04.2021

20/2021

Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky, Nábrežná č. 24, 940 02 Nové Zámky

DAROVACIA ZMLUVA

23.04.2021

23.04.2021

24.04.2021

21/2021

Helena Celeryová

DAROVACIA ZMLUVA

26.04.2021

26.04.2021

27.04.2021

22/2021

Bc. Peter Rácek, Milan Števár

DAROVACIA ZMLUVA

26.04.2021

26.04.2021

27.04.2021

23/2021

Judita Takácsová

DAROVACIA ZMLUVA

28.04.2021

28.04.2021

29.04.2021

24/2021

Helena Hrušková

DAROVACIA ZMLUVA

04.05.2021

04.05.2021

05.05.2021

25/2021

Marta Baďurová

DAROVACIA ZMLUVA

05.05.2021

05.05.2021

06.05.2021

26/2021

Beáta Petríková

DAROVACIA ZMLUVA

14.05.2021

14.05.2021

15.05.2021

27/2021

Denisa Ďuranová

DAROVACIA ZMLUVA

17.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

01062021

BM WORK AGENCY, spol. s r.o., Soblahov 804, 913 38 Soblahov

DAROVACIA ZMLUVA

18.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

28/2021

Renáta Zradulová

DAROVACIA ZMLUVA

13.10.2021

13.10.2021

14.10.2021

30/2021

Ing. Peter Mészáros

DAROVACIA ZMLUVA

10.12.2021

10.12.2021

11.12.2021

31/2021

Essity Slovakia s.r.o., Gemerská Hôrka č. 400, 049 12 Gemerská Hôrka

DAROVACIA ZMLUVA

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania – CITROËN BERLINGO:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

04.01.2021

04.01.2021

05.01.2021

1/2021

Ing. Igor Vatter

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

01.04.2021

01.04.2021

02.04.2021

2/2021

Martin Supek

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania – ŠKODA FABIA:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

04.01.2021

04.01.2021

05.01.2021

1/2021

Ing. Igor Vatter

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

01.04.2021

01.04.2021

02.04.2021

2/2021

Martin Supek

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

Dohoda o hmotnej zodpovednosti:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

29.4.2021

29.4.2021

30.4.2021

-

Ing. Dáša Paluková

Dohoda o hmotnej zodpovednosti - dodatok č. 1

29.4.2021

29.4.2021

30.4.2021

-

Bc. Vladimíra Tóthová

Dohoda o hmotnej zodpovednosti