Zverejňovanie zmlúv za rok 2020:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

01.01.2020

01.01.2020

02.01.2020

1/2020

„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo

Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi

02.01.2020

02.01.2020

03.01.2020

01/MAT/2020

FIGOLOCK s.r.o., Nová cesta 14, 941 10 Tvrdošovce

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

02.01.2020

02.01.2020

03.01.2020

02/MAT/2020

KTI – Progress, spol. s r. o., Hradná 16, 940 56 Nové Zámky

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

22.1.2020

22.1.2020

23.1.2020

02_LIC_2020

IRESOFT, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Licenčná zmluva IS CYGNUS

22.1.2020

22.1.2020

23.1.2020

GDPR_k_02_LIC_2020

IRESOFT, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracovaní osobných údajov

27.01.2020

30.01.2020

31.01.2020

6/2020/EON

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Zmluva – OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok

28.01.2020

30.01.2020

31.01.2020

1/2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

DODATOK k dohode č. 19/17/054/196

30.01.2020

30.01.2020

31.01.2020

-

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky

Dohoda o cene v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách

31.01.2020

31.01.2020

01.02.2020

456/2020

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany

Zmluva o dielo

31.01.2020

31.01.2020

01.02.2020

334/2020

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany

Zmluva o poskytovaní služby

04.03.2020

04.03.2020

05.03.2020

A14571011

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

09.03.2020

12.03.2020

13.03.2020

5/2020

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Dodatok č. 5/2020 k Zmluve č. 15/2015/ŠZ-VN/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov

19.03.2020

26.03.2020

27.03.2020

20/17/060/76

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

19.03.2020

26.03.2020

27.03.2020

20/17/060/77

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

19.03.2020

26.03.2020

27.03.2020

20/17/060/80

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

30.3.2020

30.3.2020

31.3.2020

03_LIC_2020

IRESOFT, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Licenčná zmluva IS CYGNUS

30.3.2020

30.3.2020

31.3.2020

GDPR_k_03_LIC_2020

IRESOFT, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracovaní osobných údajov

15.04.2020

15.04.2020

16.04.2020

01/DEZ/2020

TORBIA s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

28.04.2020

28.04.2020

29.04.2020

A1813384

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

28.04.2020

28.04.2020

29.04.2020

A12266536

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

30.04.2020

30.04.2020

01.05.2020

Z20208628_Z

Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Rámcová dohoda

11.05.2020

11.05.2020

12.05.2020

A14571011

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení

19.05.2020

19.05.2020

20.05.2020

Z20209917_Z

Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Rámcová dohoda

20.05.2020

20.05.2020

21.05.2020

A3404371

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

20.05.2020

20.05.2020

21.05.2020

A3404558

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

20.05.2020

20.05.2020

21.05.2020

A6970812

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

20.05.2020

20.05.2020

21.05.2020

A7952579

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

28.05.2020

28.05.2020

29.05.2020

04_LIC_2020

IRESOFT, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Licenčná zmluva IS CYGNUS

28.05.2020

28.05.2020

29.05.2020

GDPR_k_04_LIC_2020

IRESOFT, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracovaní osobných údajov

29.05.2020

29.05.2020

30.05.2020

Z202010968_Z

Lohmann & Rauscher s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Rámcová dohoda

29.05.2020

31.05.2020

01.06.2020

02/POT/2020

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU

31.05.2020

31.05.2020

01.06.2020

1023434

Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok

Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach

05.06.2020

07.06.2020

08.06.2020

FZOC20016

SOMI Consulting s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.06.2020

10.06.2020

11.06.2020

03/POT/2020

Agneša Szakácsová Cukráreň Bonita, S. H. Vajanského 77, 940 01 Nové Zámky

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU

22.06.2020

22.06.2020

23.06.2020

-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ul. 30, 940 30 Nové Zámky

DOHODA o poskytnutí odborných služieb a o cene za poskytnuté služby

22.06.2020

22.06.2020

23.06.2020

-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

DOHODA o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu

17.06.2020

30.06.2020

01.07.2020

20021776

SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

ZMLUVA o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet

29.06.2020

30.06.2020

01.07.2020

04/SL/2020

KARENIS s.r.o., Ružová 20, 949 01 Nitra

Zmluva o zabezpečovaní úloh pracovnej zdravotnej služby

01.07.2020

01.07.2020

02.07.2020

03/MAT/2020

KTI – Progress, spol. s r. o., Hradná 16, 940 56 Nové Zámky

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

02.07.2020

02.07.2020

03.07.2020

01/PRAC/2020

TORBIA s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

02.07.2020

02.07.2020

03.07.2020

-

Slovenská legálna metrológia n. o., Hviezdoslavova č. 31, 974 01 Banská Bystrica

Dohoda o ukončení Návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytovaní metrologických služieb č. MZ/2018/1226 zo dňa 09.11.2018

02.07.2020

06.07.2020

07.07.2020

-

Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Zmluva o Platobnej karte

06.07.2020

06.07.2020

07.07.2020

Z202014650_Z

PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier, Wolkrova 5, P. O. BOX 212, 851 01 Bratislava 5

Rámcová dohoda

13.07.2020

13.07.2020

14.07.2020

Z202015453_Z

Lohmann & Rauscher s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Rámcová dohoda

13.07.2020

14.07.2020

15.07.2020

04/POT/2020

Pekáreň Juraj Oremus spol. s r. o., Štúrova 17, 941 01 Bánov

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

16.07.2020

16.07.2020

17.07.2020

Z202016003_Z

Lohmann & Rauscher s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Rámcová dohoda

30.07.2020

30.07.2020

31.07.2020

05_LIC_2020

IRESOFT, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Licenčná zmluva IS CYGNUS

30.07.2020

30.07.2020

31.07.2020

GDPR_k_05_LIC_2020

IRESOFT, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracovaní osobných údajov

07.08.2020

07.08.2020

08.08.2020

1009900774

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Dodatok č.1 k poistnej zmluve

10.08.2020

10.08.2020

11.08.2020

2030016231

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

25.8.2020

25.8.2020

-

0021/2020/V

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

Rozhodnutie

31.08.2020

31.08.2020

01.09.2020

--

Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany

Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe

21.09.2020

21.09.2020

22.09.2020

Z202022653_Z

OMES spol. s r.o., Divina - Lúky 27, 013 31 Divina

Kúpna zmluva

28.09.2020

28.09.2020

29.09.2020

06_LIC_2020

IRESOFT, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Licenčná zmluva IS CYGNUS

28.09.2020

28.09.2020

29.09.2020

GDPR_k_06_LIC_2020

IRESOFT, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracovaní osobných údajov

01.10.2020

01.10.2020

02.10.2020

809958

Elis Textile Care SK s.r.o., Ľudovíta Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín

Servisná zmluva - rohože

01.10.2020

01.10.2020

02.10.2020

05/POT/2020

Majster Mäsiar, s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

08.10.2020

08.10.2020

09.10.2020

Z202024595_Z

Lohmann & Rauscher s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Rámcová dohoda

15.10.2020

15.10.2020

16.10.2020

05/MAT/2020

TECHNOBAL – Šaľa, s.r.o., Priemyselná zóna 706, 925 91 Kráľová nad Váhom

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

22.10.2020

22.10.2020

23.10.2020

Z202026439_Z

KOVTEC s.r.o., Sládkovičova 5, 040 01 Košice

Kúpna zmluva

22.10.2020

22.10.2020

23.10.2020

Z202026560_Z

STATUS S, s.r.o., Lipová 10927/21, 036 08 Martin

Rámcová dohoda

26.10.2020

26.10.2020

27.10.2020

Z202026794_Z

BERINGER, s.r.o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava

Kúpna zmluva

30.10.2020

30.10.2020

31.10.2020

1/2019

„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo

Dohoda o ukončení dočasného pridelenia zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi

30.10.2020

30.10.2020

31.10.2020

1/2020

„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo

Dohoda o ukončení dočasného pridelenia zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi

02.11.2020

02.11.2020

03.11.2020

Z202027782_Z

5K, spoločnosť s ručením obmedzeným, Vojtaššákova 846, 027 44 Tvrdošín

Kúpna zmluva

05.11.2020

05.11.2020

06.11.2020

628/2020

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany

Zmluva o dielo

13.11.2020

13.11.2020

14.11.2020

Z202029380_Z

LAMAJ, spol s r. o., Šúdolská 3A, 949 11 Nitra

Kúpna zmluva

30.11.2020

30.11.2020

01.12.2020

01/POT/2021

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU

30.11.2020

30.11.2020

01.12.2020

NZ012020

D. J. LACI s.r.o., SNP 50, 940 02 Nové Zámky

Nájomná zmluva

30.11.2020

30.11.2020

01.12.2020

2020SA164

PROMYS soft s.r.o., Námestie M. R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava

Licenčná zmluva

20.11.2020

01.12.2020

02.12.2020

6/2020

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Dodatok k Zmluve č. 15/2015/ŠZ-VN/CP

01.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

20/17/54X/47

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

Dohoda č. 20/17/54X/47 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č.2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb

14.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

Z202032927_Z

Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Rámcová dohoda

16.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

GDPR02

Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

16.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

02/PRAC/2020

TORBIA s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

16.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

20/17/054X/47

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

Dodatok k dohode č. 20/17/054X/47 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č.2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb

17.12.2020

17.12.2020

18.12.2020

J3OS5/DPD/2006

Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky

Príloha č.1 k zmluve (oddiel 1 – blok „A“ a blok „B“)

17.12.2020

17.12.2020

18.12.2020

J3OS5/DPD/2006

Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky

Príloha č.1 k zmluve (oddiel 2 – blok „C“)

18.12.2020

18.12.2020

19.12.2020

01/KZ/2020

SANIMAT SK s.r.o., Betliarska ul. 3741/9, 851 07 Bratislava

Kúpna zmluva na dodanie tovaru

29.12.2020

29.12.2020

30.12.2020

01/DEZ/2021

TORBIA s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

21.12.2020

31.12.2020

01.01.2021

7/2020

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Dodatok k Zmluve č. 15/2015/ŠZ-VN/CP

30.12.2020

30.12.2020

31.12.2020

2/2020

„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo

Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi

30.12.2020

30.12.2020

31.12.2020

1/2018

„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo

Dohoda o ukončení dočasného pridelenia zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2021

02/POT/2021

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2021

01/ČIST/2021

ARC International s.r.o., Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2021

1/2021

IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové Zámky

Zmluva na poskytnutie služby v oblasti Civilnej ochrany obyvateľstva

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2021

1/2021

IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové Zámky

Zmluva o zabezpečení ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany a na poskytovanie služieb pre zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2021

GDPR03

IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové Zámky

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2021

GDPR04

IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové Zámky

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

Zmluva o poskytnutí preddavku

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

27.02.2020

27.02.2020

28.02.2020

1/2020

TECHNOBAL - Šaľa s.r.o. , Priemyselná zóna 706, 925 91 Kráľová nad Váhom

Zmluva o poskytnutí preddavku

05.03.2020

05.03.2020

06.03.2020

2/2020

TECHNOBAL - Šaľa s.r.o. , Priemyselná zóna 706, 925 91 Kráľová nad Váhom

Zmluva o poskytnutí preddavku

25.03.2020

25.03.2020

26.03.2020

3/2020

TECHNOBAL - Šaľa s.r.o. , Priemyselná zóna 706, 925 91 Kráľová nad Váhom

Zmluva o poskytnutí preddavku

23.09.2020

25.09.2020

26.09.2020

4/2020

Black Shark s.r.o., M. R. Štefánika 196/32, 956 18 Bošany

Zmluva o poskytnutí preddavku

Darovacia zmluva:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

07.05.2020

07.05.2020

08.05.2020

03022020

BM WORK AGENCY, spol. s r. o., Soblahov 804, 913 38 Soblahov

DAROVACIA ZMLUVA

21.05.2020

21.05.2020

22.05.2020

2/2020

SPy (Slovak Python User Group, občianske združenie), Sibírska 1599/21, 831 02 Bratislava

DAROVACIA ZMLUVA

21.05.2020

21.05.2020

22.05.2020

3/2020

Essity Slovakia s.r.o., Gemerská Hôrka č. 400, 049 12 Gemerská Hôrka

DAROVACIA ZMLUVA

27.05.2020

28.05.2020

28.05.2020

27052020

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

DAROVACIA ZMLUVA

05.06.2020

07.06.2020

08.06.2020

5/2020

Philip Morris Slovakia s.r.o. (PMSK), Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava

DAROVACIA ZMLUVA

06.08.2020

06.08.2020

07.08.2020

02072020

BM WORK AGENCY, spol. s r. o., Soblahov 804, 913 38 Soblahov

DAROVACIA ZMLUVA

14.09.2020

14.09.2020

15.09.2020

11/09/2020

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

DAROVACIA ZMLUVA

18.09.2020

18.09.2020

19.09.2020

7/2020

Ing. Milan Brezovský, PhD.

DAROVACIA ZMLUVA

18.09.2020

18.09.2020

19.09.2020

18/09/2020

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

DAROVACIA ZMLUVA

22.09.2020

22.09.2020

23.09.2020

10/2020

Majster mäsiar s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec

DAROVACIA ZMLUVA

24.09.2020

24.09.2020

25.09.2020

24/09/2020

Zlaté kľúče o. z., Majzonovo námestie 9117/2A, 940 01 Nové Zámky

DAROVACIA ZMLUVA

18.11.2020

18.11.2020

19.11.2020

01112020

BM WORK AGENCY, spol. s r. o., Soblahov 804, 913 38 Soblahov

DAROVACIA ZMLUVA

27.11.2020

27.11.2020

28.11.2020

13/2020

LAMAJ spol. s r. o., Šúdolská 3A, 949 11 Nitra

DAROVACIA ZMLUVA

30.11.2020

30.11.2020

01.12.2020

14/2020

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

DAROVACIA ZMLUVA

30.11.2020

30.11.2020

01.12.2020

15/2020

Alžbeta Kováčová

DAROVACIA ZMLUVA

30.11.2020

30.11.2020

01.12.2020

16/2020

Alžbeta Kováčová

DAROVACIA ZMLUVA

30.11.2020

30.11.2020

01.12.2020

17/2020

Majster mäsiar s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec

DAROVACIA ZMLUVA

30.11.2020

30.11.2020

01.12.2020

18/2020

Alžbeta Kováčová

DAROVACIA ZMLUVA

14.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

DZ 2020/448

Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava

Darovacia zmluva a zmluva o postúpení pohľadávky a o úprave práv a povinností

14.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

20/2020

Majster mäsiar s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec

DAROVACIA ZMLUVA

14.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

21/2020

Majster mäsiar s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec

DAROVACIA ZMLUVA

15.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

22/2020

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

DAROVACIA ZMLUVA

15.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

23/2020

Majster mäsiar s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec

DAROVACIA ZMLUVA

16.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

24/2020

Frutix s.r.o., Budovateľská 5933/4, 940 02 Nové Zámky

DAROVACIA ZMLUVA

17.12.2020

17.12.2020

18.12.2020

25/2020

Majster mäsiar s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec

DAROVACIA ZMLUVA

17.12.2020

17.12.2020

18.12.2020

26/2020

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

DAROVACIA ZMLUVA

21.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

27/2020

Majster mäsiar s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec

DAROVACIA ZMLUVA

21.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

28/2020

Majster mäsiar s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec

DAROVACIA ZMLUVA

28.12.2020

28.12.2020

29.12.2020

29/2020

Majster mäsiar s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec

DAROVACIA ZMLUVA

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

02.01.2020

02.01.2020

03.01.2020

1/2020

Mária Farkasová

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

02.01.2020

02.01.2020

03.01.2020

2/2020

Mária Dubnická

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

02.01.2020

02.01.2020

03.01.2020

3/2020

Marta Prekopová

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

02.01.2020

02.01.2020

03.01.2020

4/2020

Marta Birčáková

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania – CITROËN BERLINGO

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

02.11.2020

02.11.2020

03.11.2020

1/2020

Milan Ágh

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

16.11.2020

16.11.2020

17.11.2020

2/2020

Nikolas Bartek

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2021

3/2020

Peter Rácek

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania – ŠKODA FABIA

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

30.04.2020

30.04.2020

01.05.2020

1/2020

Martin Zima

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

02.11.2020

02.11.2020

03.11.2020

2/2020

Milan Ágh

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

16.11.2020

16.11.2020

17.11.2020

3/2020

Nikolas Bartek

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2021

4/2020

Peter Rácek

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

Dohoda o hmotnej zodpovednosti:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

31.1.2020

31.1.2020

1.2.2020

-

Ing. Darina Mészárosová

Dohoda o hmotnej zodpovednosti